Podstawowe informacje o kornikach

Korniki – tak najczęściej mówimy o szkodnikach drewna. Praktycznie każdy wie, że korniki wygryzają zawiłe systemy chodników w drewnie, ale już mało kto wie, że owady te prawie nigdy nie zasiedlają wyrobów z drewna.

Korniki, kornikowate (Scolytinae lub inaczej Ipidae), to małe owady żyjące na całym świecie, z podrodziny chrząszczy, z rodziny ryjkowcowatych.

Ich ciało o walcowatym kształcie, najczęściej brunatnego, szarego lub czarnego koloru mierzy od 0,6 mm do 13 mm. Ich czułki kończą się zwartą buławką.

Na całym świecie znanych jest ok 4 tys. gatunków korników. Z tego ponad 100 gatunków można znaleźć w Polsce. Występują głównie na drzewach iglastych i krzewach, rzadko w  łodygach lub na korzeniach roślin zielnych.

Korniki żywią się sokiem roślinnym, drewnem lub hodowanym przez siebie grzybem. Większość korników żyje pod korą lub w drewnie, gdzie wygryzają charakterystyczne, skomplikowane systemy chodników. Dorosłe owady żyją pod korą drzew, a beznogie, mocno zgięte larwy niszczą łyko, czyli tkankę przewodzącą drzew drążąc w nim chodniki. Po układzie tych chodników można rozpoznać, jakiego gatunku larwy go wydrążyły. Od komory godowej (zwykle w korze, drążona przez samca) samica wygryza chodnik macierzysty (jeden lub kilka), w którego zagłębieniach znosi po jednym jaju. Wyklute larwy drążą dalsze mniejsze chodniki coraz szersze wraz ze wzrostem larw. Na ich końcu tworzą kolebki poczwarkowe, z których wygryzają się na zewnątrz dorosłe korniki.

Zwarta budowa ciała korników świadczy o przystosowaniu do poruszania się w chodnikach wygryzanych w korze, pod korą lub w drewnie. U dorosłych chrząszczy przeważa kolor brunatny lub czarny, pod twardymi pokrywami ukryte są błoniaste skrzydła przeznaczone do aktywnego lotu. Beznogie, krępe larwy są białe z ciemniejszą głową. Nieruchome, białe poczwarki wyglądem nieco przypominają dojrzałe chrząszcze. Dorosłe osobniki wszystkich gatunków korników wgryzają się pod korę lub w drewno, aby złożyć jaja.

Największym krajowym kornikiem jest bielojad olbrzymi chrząszcz krępy, walcowaty, smolisto-czarny do rdzawobrunatnego, gęsto rdzawo owłosiony, lśniący, którego długość przekraczać może 9 mm, natomiast najdrobniejszy to skrycik najmniejszy barwy białej, z jasno-brunatną głową  o długości 0,9-1,2 mm – jest on najmniejszym gatunkiem kornika.

Stronę odwiedziło 1262 osób.
www.korniki.info © 2010