Zwalczanie szkodników

Najskuteczniejszym sposobem walki z kornikami jest zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ich populacji. Aby tego dokonać leśnicy wyszukują zasiedlone przez korniki drzewa, ścinają je i okorowują (kora zostaje spalona) lub wywożą poza las przed wylotem nowego pokolenia chrząszczy.

Profilaktyka taka jest najważniejszą bronią, jaką dysponują leśnicy i najlepszym sposobem zwalczania korników.

Ograniczaniu liczebności korników służą także pułapki feromonowe, w które korniki są wabione za pomocą sztucznych feromonów. W parku stosuje się pułapki różnych typów. Niektóre składają się z kilku lejków umieszczonych jeden nad drugim, w innych korniki wabi się do wnętrza wiszącej rury. Obecnie najczęściej stosuje się pułapki skrzynkowe. Prowadzi się systematyczną i dokładną kontrolę odłowu chrząszczy w pułapki feromonowe, a także ewidencję zasiedlonych i usuwanych drzew.

Pamiętajmy jednak, że korniki, to nie jedyne szkodniki drewna jakie mogą zagrażać drewnianym elementom w naszym otoczeniu. Najprawdopodniej to nie one powodują uszkodzenia w naszych domach, a zupełnie inne groźne owady, takie jak: kołatek czy spuszczel.

Dlatego chcąc chronić drewniane elementy i zwalczać szkodniki pamiętajmy o kilku ważnych zasadach postępowania:

  • prawidłowe rozpoznanie szkodnika
  • określenie stopnia intestacji
  • opracowanie metody zwalczania
  • zastosowanie odpowiednich środków chemicznych do zwalczania i zabezpieczania
  • wykorzystanie najnowszych urządzeń oraz technologii.
Stronę odwiedziło 1307 osób.
www.korniki.info © 2010